Royal Pas Reform: ‘Wij zijn nooit klaar met optimaliseren’

21 February 2024

Royal Pas Reform: ‘Wij zijn nooit klaar met optimaliseren’

Oorspronkelijk gepubliceerd in Pluimveehouderij

Eric Stodel is in 2023 gestart als CEO van Royal Pas Reform, één van de grootste fabrikanten van broedmachines en broederijapparatuur ter wereld. Innovatie staat bij hem centraal. Continu verbeteren is nooit klaar.

Eieren en pluimveevlees van topkwaliteit kunnen alleen worden geproduceerd in een goed functionerende keten. Pluimveehouders zijn afhankelijk van goed uitgangsmateriaal van de broederijen en die kunnen op hun beurt alleen goede producten leveren als het broedproces zo goed mogelijk verloopt. Producenten van broedmachines leveren daarom niet alleen de machines en de service, maar geven ook advies.

U bent werkzaam geweest in de luchtvaart, machinebouw en softwareontwikkeling. Wat heeft u het meest verbaasd toen u begon bij een fabrikant van broedmachines?

“De unieke combinatie van technologie en biologie. Het zijn twee uitersten op het spectrum, maar die zijn bij Pas Reform naar elkaar toegegroeid, nog meer dan ik aanvankelijk besefte. Ons doel is om met geavanceerde, geïntegreerde technologie het broedproces te simuleren en te optimaliseren, maar dat is onmogelijk zonder kennis overhet natuurlijke broedproces. Je moet heel goed weten wat er in die 21 dagen in het ei gebeurt.”

Hoe belangrijk is de Pas Reform Academy voor de onderneming?

“De Pas Reform Academy vormt het hart van ons bedrijf. De Academy verricht in nauwe samenwerking met klanten en universiteiten onderzoek naar de invloed van het broedproces op de embryonale ontwikkeling van het kuiken. De afdeling telt acht ervaren collega’s, afkomstig uit de broederij-industrie of afgestudeerd aan bijvoorbeeld Wageningen UR. Zij helpen de technici van Pas Reform om het broedproces te optimaliseren en om onze technologie diervriendelijk, hygiënisch en energiezuinig te maken. De specialistische kennis wordt ook gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve producten en diensten voor de broederij-industrie en voor het trainen en begeleiden van broedmeesters. De collega’s van Pas Reform Academy houden in de gaten of de broederijen optimaal functioneren, of die nou in Canada staan, waar het superkoud en droog is, in India waar het heel warm en vochtig is, of in Zuid-Afrika op 1.800 meter hoogte. We willen onze producten zoveel mogelijk standaardiseren en integreren, eigenlijk één product maken dat onder alle klimatologische omstandigheden goed functioneert. We hebben op afstand rechtstreeks toegang tot de aansturing van de broedmachines en kunnen over de schouders van de broederijmanager het broedproces volgen. Als de broederij dat wil, kunnen we bijsturen op de luchtverplaatsing, het toevoegen of afvoeren van vocht, de ventilatie en de temperatuur.”

Worden data steeds belangrijker?

“Ja, daarom doen we ook aan data-analyse met technische en biologische KPI’s. Als een embryo niet levensvatbaar blijkt en afgevoerd moet worden, maken we het ei open en analyseren we waardoor en wanneer het is afgestorven. Er zijn tientallen factoren die een rol spelen. Het kan zijn dat het broedproces niet goed onder controle is. We kijken ook naar afwijkingen aan poten, snavel en navel van het kuiken. Daar kunnen we uit aflezen hoe het broedproces is verlopen en waar eventueel moet worden bijgestuurd. Het wordt extra interessant omdat we data bij heel veel broederijen verzamelen. Dan heb je een benchmark. We gebruiken die data voor een advies in eenvoudige bewoordingen.”

Pas Reform heeft gekozen voor ‘single-stage incubation’. Wat is dat?

“Dat betekent dat alle broedeieren in een machine van dezelfde embryonale leeftijd zijn. Ze worden in één keer ingelegd, waardoor een optimaal broedprogramma kan worden toegepast, volledig afgestemd op de verschillende stadia van het broedproces en de soort eieren. Dat vergt wel een goede planning want je moet weten op welke dag en welk uur je de kuikens wilt afrapen en je moet ook de capaciteit van voorbroed- en uitkommachine op elkaar afstemmen. Daar krijg je optimale kuikenkwaliteit voor terug. Dat de embryo’s in hetzelfde stadium van ontwikkeling zijn, biedt ook voordelen als je wilt vaccineren. In 2022 hebben we SmartVac op de markt gebracht, waarmee we 162 eieren in een tray tegelijk kunnen enten tegen Gumboro, Marek, ND en coccidiose. De kracht van deze machine is de Embryo Soft Touch-technologie. Daarmee kan de exacte positie van het embryo worden bepaald, zodat het vaccin alleen in de amnionvloeistof wordt geïnjecteerd. We zijn de SmartVac nu op de markt aan het uitrollen.”

U wilt zich veel richten op innovatie. Wat staat er nog meer op de agenda?

“SmartVac is ook ontwikkeld om vroegtijdig extra nutriënten of probiotica toe te dienen aan het embryo. De techniek is beschikbaar, maar op het moment wordt SmartVac alleen toegepast voor vaccinatie. We zijn de combinatie van voeding en vaccinatie nu verder aan het testen in het veld. We zijn ook druk bezig met kunstmatige intelligentie, in combinatie met sensortechnologie en robotica. Bij ons draait het dan om technologische en biologische KPI’s. Je kunt de vraag stellen welke samenstelling van broedprogramma’s tot de beste uitkomst leidt en zo de analyse versnellen en het broedproces verbeteren. Het is heel fijn dat die technologie beschikbaar is, maar het zijn altijd nog de mensen die het verschil maken.”

Bieden jullie ook apparatuur voor in-ovo seksen?

“Wij zijn niet actief op dit vlak. Pas Reform is wel in contact met partijen die hier oplossingen voor aanbieden. Automatisch seksen van eendagskuikens kan een interessante toekomstontwikkeling zijn. Daarmee zou de vleesindustrie een serieuze efficiencyslag kunnen maken.”

Wat vindt u van kuikens laten uitkomen in de stal?

“Dat is een ander proces dan in de broederij, in sommige markten gaat het zeker werken. Ik denk dat het op wereldschaal kleinschalig blijft, omdat een deel van het complexe broedproces in dat geval bij de vleeskuikenhouder komt te liggen. Dat vereist perfecte afstemming tussen de schakels. Wij hebben een proces dat binnen de muren van de broederij plaatsvindt, een geïntegreerde en geautomatiseerde oplossing. Samen met de broederijmanager hebben we klimaat en hygiëne volledig onder controle en kunnen zo uniformiteit van de kuikens garanderen. We zijn wel actief op het vlak van vroege voeding. SmartStart biedt kuikens direct na uitkomst toegang tot halfvochtig voer en licht. Kortom, ook na 104 jaar blijven we ons nog iedere dag vernieuwen en verbeteren.”

Need help?

Henry Arts, Marketing Director